Toestemming uitwisseling medische gegevens

Van overheidswege is bepaald dat iedereen voor 2015 door middel van een formulier aan dient te geven of hij / zij toestemming verleent tot het uitwisselen van medische gegevens.

In de beide wachtkamers van onze praktijken liggen hiervoor formulieren met folders gereed. 

Mocht u in de gelegenheid zijn een dergelijk formulier bij ons te komen invullen en aan de balie af te geven, zouden wij dat zeer op prijs stellen. 

Een andere mogelijkheid om een dergelijke toestemmings verklaring in te vullen is via de website: www.zorgplazazeeland.nl 

Alvast hartelijk dank!


17-09-2014