De Meijberg

Per 1 juli heeft dr Bergen, in verband met zijn pensionering, zijn werkzaamheden als huisarts beëindigd. Dit leidt tot enkele veranderingen. Zo zijn de praktijken van dr Bergen en dr Meijer per 1 juli aanstaande samengevoegd. Deze nieuwe praktijk heeft een nieuwe naam:

logosite

De dagelijkse gang van zaken blijft nagenoeg hetzelfde. Een aantal van de huisartsen die dr Bergen in het recente verleden vervingen, krijgt nu een vastere plaats in de praktijk. 

De op naam ingeschreven patienten van dr Begen en dr Meijer hebben een informerende brief en flyer met de belangrijkste praktijkinformatie toegestuurd gekregen. 

Heeft u vragen of is iets onduidelijk ? Aarzelt u niet om contact op te nemen of even binnen te lopen. Wij helpen u graag !


03-07-2017