afspraak spreekuur en huisbezoek

Afspraak spreekuur

Spreekuren worden gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet bij de assistente altijd vooraf een afspraak gemaakt worden. U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 10.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten.

Voor een consult wordt 10 minuten gereserveerd. Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van een afspraak, we kunnen hiermee rekening houden in onze agenda.

Wilt u bij verhindering uw afspraak zo spoedig mogelijk afbellen!

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. De mogelijkheden voor onderzoek en behandeling zijn uitgebreider en beter in het Gezondheidscentrum!

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. 

Telefoon

Huisartsenpraktijk  De Meijberg:   0118-461212 logosite

Huisartsenpraktijk  C. T. van den Driest, J. K. Meulmeester, C. Wattel:  0118-461630

Luistert u altijd goed naar het hele bericht ! In het keuzemenu dat volgt kiest u 1 voor spoed, 2 voor de receptenlijn en 3 als u de assistente wilt spreken.