regionale samenwerking huisartsen

De huisartsen in het Gezondheidscentrum Ambachtsveld werken samen met PeriScaldes. PeriScaldes zet zich in voor kwaliteitsverbetering van de eerstelijnszorg aan chronisch zieken.

Doel van PeriScaldes

“Het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, efficiënte, toegankelijke en betaalbare multidisciplinaire zorg die om de patiënt draait georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijk.“

Zie www.periscaldes.nl