casemanagement dementie

Een casemanager dementie begeleidt thuiswonende mensen met dementie en hun naasten tijdens het hele ziekteproces. De casemanager heeft oog voor de behoeften van de dementerende en van de mantelzorger.

Voor alle vragen op het gebied van dementie kunnen partners, familieleden, mantelzorgers en hulpverleners terecht bij een van onze casemanagers. Zij geven op professionele wijze informatie en advies en begeleiden een cliënt met dementie en de eventuele partner.

De casemanager blijft de cliënt met dementie en de betrokkenen gedurende het hele ziekteproces begeleiden in de thuissituatie. Zij kent namelijk de vele mogelijkheden op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio en zal u daarin de weg wijzen en waar nodig ondersteunen.

Meer informatie:         

http://www.ketenzorgzeeland.nl/dementie/algemene-informatie.htm